Detector d'unió no lineal

  • Detector d'unió no lineal FJT-C-S6

    Detector d'unió no lineal FJT-C-S6

    Pot cercar tots els circuits de components semiconductors independentment del seu estat funcional i de l'objecte objectiu que conté un material metàl·lic.Pot cercar eficaçment qualsevol tipus de micròfon de ràdio (dispositius d'escolta), comandament a distància, micròfon de línia telefònica per cable i dispositius detonants electrònics ocults d'altaveus i diversos objectes explosius que contenen brillantor metàl·lica.Pot garantir eficaçment la recerca dels components interns i estructures defensives (sols, sostres, parets, ...